Вторник, 23 апреля, 2024
Больше
  үйӘдістемелікХимиядан ОЖСБ тапсырмалары

  Химиядан ОЖСБ тапсырмалары

  1. Атом құрылысының «планеталық» моделін ұсынған ғалым A) Э.Резерфорд B) С.В.Лебедев C) А.М.Бутлеров D) Д.И.Менделеев E) А.Л.Лавуазье
   2. Диссоциацияланғанда алюминий катионын түзетін зат A) NaOH B) HCl C) K2CO3 D) NaCl E) AlCl3
   3. Металдықкристалдық торы бар зат A) HCl B) C C) О2 D) NaCl E) Cu
   4. Реттік нөмірі 7-ге тең элементтің атомындағы электрон саны A) 7 B) 3 C) 6 D) 14 E) 10
   5. Жерқыртысындатаралуыжағынан 2-ші орындыалатынбейметалл A) сутек B) хлор C) оттек D) азот E) кремний
   6. Көмір қышқылының  формуласы A) СО2 B) СO C) СаС2 D) H2СO3 E) СH4
   7. Галогендердің сыртқы электрондық қабатын толтыруға қажетті электрон саны A) 7 B) 1 C) 5 D) 2 E) 3
   8. Негіздік оксид A) CO2 B) CaO C) SO2 D) H2O E) SO3
   9. Өнеркәсіпте каустикалық сода алу үшін қолданады A) Ba(OH)2 B) KOH C) Ca(OH)2 D) NaOH E) LiOH
  10. Құрылыс материалы A) CO2 B) SiO2 C) ZnO D) Cr2O3 E) CaO
  11. NaжәнеMgатомдарындағыпротондардыңқосындысы A) 14 B) 20 C) 12 D) 11 E) 23
  12. CaCO3 затының молярлық массасы A) 50 г/моль B) 73 г/моль C) 180 г/моль D) 68 г/моль E) 100 г/моль
  13. Al+Fe2O3 → Al2O3 +Fe теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент A) 2 B) 1 C) 5 D) 3 E) 4
  14. Кальций оксидімен әрекеттесе алатын заттар жұбы A) HNO3, FeO B) H2SO4,  MgO C) K2S, Al2O3 D) HCl,  H2O E) HCl, Cu(OH)2
  15. Барий хлоридінің ерітіндісінде  катиондар мен аниондарды анықтайтын иондар A) ОН, K+ B) ОН, Cu2+ C) Br, Na+ D) Cl, Ag+ E) SO42-, Ag+
  16. Суретте көрсетілген тәжірибеде 22,4 л (қ.ж) газ  қатысқан болса реакцияға түскен қатты заттың массасы A) 100 г B) 25 г C) 45 г D) 200 г E) 80 г
  17. Алюминий  гидроксиді мен тұз қышқылының арасындағы реакцияның  толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы: A) 15 B) 11 C) 14 D) 12 E) 9
  18. K→ KOH→ KCl өзгерістер тізбегін жүзеге асыру үшін қажет реагенттер A) AgNO3, H2O B) H2O, HNO3 C) H2O, CuCl2 D) O2, HCl E) O2, CuCl2
  19. 300 г әктасты (құрамында CaCO3 -50%) ерітугеқажетмассалықүлесі 20% (р=1,5 г/мл) тұзқышқылыерітіндісінің (қ.ж) көлемі A) 285 мл B) 365 мл C) 368 мл D) 254 мл E) 355 мл
  20. Сутек және оттек газдары бар ыдыстан электр ұшқыны өткізілді. Ыдыстағы қысым A) кемиді, содан соң артады B) кемиді C) артады D) өзгермейді E) артады, содан соң кемиді  
   

  Нұсқау: «Сізге 5 тест тапсырмасы бар бір контекст беріледі. Тест тапсырмалары  бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған.  Таңдаған жауапты жауап парағындағы сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеңіз».

  Металдар мен металл құймалары

  Ерте заманнанберіметалдарқасиеттеріне байланысты пайдаланылады. Алтын, күміс, алюминий  сияқты металдар – жұмсақ, сондықтан бұл металдар таза түрінде сирек қолданылады. Темірдің  қаттылық пен серпімділік қасиеттері жеткіліксіз. Олардың басқа металдармен құймалары бұл кемшіліктерді толықтырады. Сондықтан екі және одан да көп құрамдас компоненттерден тұратын құймалардың  маңызы зор. Қазірге кезде алдын-ала белгіленген қасиеттері бар құймалар алынуда.

   
  21. Ескерткіштер, стеллдер, мүсіндер жасау үшін шеберлер қолданатын құйма A) дюралюминий B) қола C) мельхиор D) болат E) шойын
  22. Обелисктер менескерткіштердісыртынан титан пластиналарменқаптайды, себебі титан… A) арзан, қолжетімді металл B) өте созылғыш C) балқутемпературасыжоғарыметалл D) коррозияға төзімді E) күн сәулесін шағылыстырады
  23. Мыс, ағзада жинақталмай, метаболизм өнімдерімен  бірге шығарылып тұратын болғандықтан, дені сау болу үшін адам ағзасы күніне 2 мг мвс алып тұруы қажет. Тамақ өнімдерінен адамның бір жылда алатын мыстың мөлшері A) 876 г B) 365 г C) 146 г D) 438 г E) 730 г
  24. Электрөткізгіштігі ең жоғары металл A) қалайы B) мырыш C) алюминий D) сынап E) темір
  25. Көркем-өнер бұйымдарын жасаған кезде  шойынды балқытып, құю  себебі A) шойын ауыр құйма B) шойын бұйымының  қызмет ету мерзімі ұзартылады C) шойын морт сынғыш құйма D) шойынның балқу температурасы  төмен E) шойын бұйымы  жемірілуге төзімді
  Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет». 26. Күрделі заттар тобы A) көмір, көмір оксиді B) күкірт, күкірт оксиді C) су, темір оксиді D) азот, азот оксиді E) темір, темір оксиді F) натрий, натрий оксиді G) оттек, күкірт оксиді H) сутек, су
  27. 5 моль калий нитратының массасы A) 405 г B) 101 г C) 260 г D) 220 г E) 280 г F) 120 г G) 340 г H) 505 г
  28. Ұшқыш сутекті қосылыс түзетін элементтер A) Z=7 B) Z=20 C) Z=24 D) Z=12 E) Z=23 F) Z=22 G) Z=16 H) Z=6
  29. Негізгі топша элементтер қатары A) хром, селен, мыс B) азот, сутек, оттек C) мыс, оттек, күміс D) алтын, күміс, магний E) калий, литий, натрий F) фтор, хлор,  йод G) неон, хром, мыс H) темір, кобальт,никель
  30. Ең қатты және сұйық металдар A) темір B) вольфрам C) осмий D) алюминий E) кальций F) хром G) сынап H) мыс
  31.  реакция теңдеуіндегі Х затының молярлық массасы A) 26 г/моль B) 56 г/моль C) 156 г/моль D) 126 г/моль E) 120 г/моль F) 44 г/моль G) 112 г/моль H) 142 г/моль
  32. Құрамы формуласына сәйкес сутектік қосылыстарын түзетін элементтер қатары A) B) C) D) E) F) G) H)
  33. Cілті түзетін металдар A) сынап B) мыс C) титан D) литий E) калий F) натрий G) мырыш H) алюминий
  34. +2 және +3 тотығу дәрәжесін көрсететін металдарқатарлары A) алюминий, барий B) магний, натрий C) қорғасын, сынап D) мырыш, литий E) титан, рубидий F) сынап, хром G) мыс, калий H) барий, темір
  35. 0,1 моль барий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің көлемі A) 3,36 л B) 89,6 л C) 67,3 л D) 4,48 л E) 1,12 л F) 22,4 л G) 11,2 л H) 2,24 л
  36. Нәтижесінде тұнба түзетін реакциялар A) B) C) D) E) F) G) H)
  37. Еритін және ерімейтін тұздар қатары A) B) C) D) E) F) G) H)
  38. Қышқылдарға тән диссоциациялану теңдеулері A) B) C) D) E) F) G) H)
  39. 35% қоспасы бар 200 г мәрмәрыдырағанда түзілетін кальций оксидінің массасы A) 72,1 г B) 72,3 г C) 28,0 г D) 72,4 г E) 72,6 г F) 39,2 г G) 72,8 г H) 36,4 г
  40. Азот (ІV) оксиді және аммиакпен әрекеттесетін заттар A) натрий оксиді B) фосфор (V) оксиді C) оттек D) кальций оксиді E) су F) азот (І) оксиді G) кремний оксиді H) сутек

  ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

  Пікіріңізді енгізіңіз!
  мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз

  пять + десять =

  Жарнамаspot_img

  Танымал мақалалар

  Оқуды ұсынамыз