MS Access МҚБЖ-інен тест сұрақтары » Заман-білімдінікі
Тіркелу Кіру
Сайтқа кіру
Жарнама
» » » MS Access МҚБЖ-інен тест сұрақтары

MS Access МҚБЖ-інен тест сұрақтары

31-01-2016, 00:42
Автор: Сакок
Қарау саны: 1319
Пікірлер: 0
Версия для печати
MS Access МҚБЖ-інен тест сұрақтары
1. Мәліметтер қоры дегеніміз – бұл ...
1. Шынайы әлемдегі болып жатқан құбылыстар мен объектілер туралы жалпы мағлұматтар мен құбылыстар;
2. Текстік ақпараттарды өңдеуге арналған программа;
3. Дербес компьютердегі немесе жергілікті желідегі жұмысты басқаруға арналған мәліметтерді басқару жүйесі; 4. Кестелік ақпараттарды өңдеуге арналған жүйе; 5. Дұрыс жауап жоқ. 2. MS Access жүйесі – бұл ... 1. Windows ортасында жұмыс істейтін ақпараттарды басқару жүйесі; 2. Кесте түрінде сақталған мәліметтерді өңдеуге арналған программа; 3. . Windows ортасында жұмыс істейтін 32 разрядты реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесінің жаңа буыны болып табылады;
4. Кестеге ақпараттарды енгізуге арналған программа; 5. Дұрыс жауап жоқ. 3. MS Access жүйесінің өңдеу объектісі ... болып табылады. 1. Кесте, сұрау, форма, есеп; 2. Кесте түрінде сақталған мәліметтер; 3. Атауы еркін түрде алынған, заты .MDB болып келген мәліметтер қоры файлы болып табылады; 4. Графикалық мәліметтерден тұратын құжат;
5. Шынайы әлемдегі объектілер туралы мәліметтерден тұратын құжат. 4. MS Access жүйесінде Конструктор режимі ... арналған. 1. Мәліметтер қоры файылын құруға; 2. Ақпараттарды көруге, таңдауға және өзгертуге арналған; 3. Макетті, объектілер құрылымын құруға немесе өзгертуге; 4. MS Access жүйесінің негізгі объектілері жөніндегі ақпаратты сақтауға; 5. Кестеге нақты мәліметтерді енгізуге. 5. MS Access жүйесіндегі кесте объектісі ... арналған. 1. Пайдаланушының көрсеткен форматымен, кестедегі немесе сұраудағы мәліметтерді экранға шығаруға; 2. Пайдаланушының мәліметтерін сақтауға; 3. Пайдаланушының тағайындаған шарттарына сәйкес, мәліметтер қорынан мәліметтерді шақыруына; 4. Пайдаланушының анықтаған форматына тәуелді, кестедегі немесе сұраудағы мәліметтерді қағазға шығаруға; 5. Дұрыс жауап жоқ. 6. MS Access жүйесіндегі сұрау объектісі ... арналған. 1. Бұл мәліметтерді талдауға, таңдауға және өзгертуге арналған құрал; 2. Бұл жазулар сипатталатын объектінің бір экземпляры жөніндегі мағлұмат; 3. Пайдаланушы талап еткен деңгейде қордағы мәліметтерді қағазға шығаруды ұйымдастыруға арналған әрі тиімді, әрі икемді құрал; 4. Мәліметтер қоры файлын құруға; 5. Дұрыс жауап жоқ. 7. MS Access жүйесіндегі есеп объектісі ... арналған. 1. Пайдаланушы талап еткен деңгейде қордағы мәліметтерді қағазға шығаруды ұйымдастыруға арналған әрі тиімді, әрі икемді құрал; 2. Клиент, сервер мен серверде орналасқан мәліметтер қоры арасындағы интерфейсті жүзеге асыруға; 3. Формаларды ашу немесе есептерді қағазға басып шығару тәрізді белгілі бір операцияларды орындайтын бір немесе бірнеше макрокомандалар жиынтығы; 4. Пайдаланушының көрсеткен форматына негіздей отырып, құрылған сұрау немесе кестелер негізінде форма құруға; 5. Дұрыс жауап жоқ. 8. MS Access жүйесінде мәліметтердің ... типі анықталады. 1. 8 2. 2 3. 3 4. 7 5. 5 9. MS Access жүйесіндегі макростар ... болып табылады. 1. Формаларды ашу немесе есептерді қағазға басып шығару тәрізді белгілі бір операцияларды орындайтын бір немесе бірнеше макрокомандалар жиынтығы; 2. Серверде орналасқан мәліметтер қоры мен клиент-сервер арасындағы интерфейсті жүзеге асыру; 3. Пайдаланушының көрсеткен форматының негізінде кесте немесе сұрайдан ақпаратты экранға шығару; 4. Пайдаланушы талап еткен деңгейде қордағы мәліметтерді қағазға шығаруды ұйымдастыруға арналған әрі тиімді, әрі икемді құрал; 5. Әртүрлі мақсатта пайдаланылатын, әсіресе, кестеге мәліметтерді енгізу және кестедегі жазуларды көру үшін пайдаланылатын экранның арнайы форматы. 10. MS Access жүйесіндегі құрылған есепті ашу үшін... 1. Курсорды оның атына келтіріп, тышқанмен екі рет белгілеу және оның атын ерекшелеп, «ПУСК» батырмасын басу қажет; 2. Курсорды оның атына келтіріп, тышқанмен екі рет белгілеу және оның атын ерекшелеп, «ОТКРЫТЬ» батырмасын басу қажет; 3. Курсорды оның атына келтіріп, тышқанмен екі рет белгілеу және оның атын ерекшелеп, «ОТКРЫТЬ» батырмасын басу қажет; 4. Курсорды оның атына келтіріп, тышқанмен екі рет белгілеу және оның атын ерекшелеп, «КОНСТРУКТОР» батырмасын басу қажет; 5. Курсорды оның атына келтіріп, тышқанмен екі рет белгілеу және оның атын ерекшелеп, «ПОСТРОИТЕЛЬ» батырмасын басу қажет; 11. MS Access жүйесіндегі кестедегі өрістер, «мәліметтер типі» деп аталатын баған ... анықтайды. 1. Бұл өрісте қандай ақпарат сақталатынын; 2. Кесте бағандарының тақырыптары ретінде пайдаланылатын өрістер атауын; 3. Өріс жөніндегі қосымша ақпаратты; 4. Осы өрісте орналасатын мәліметтердің ұзындығын; 5. Кестеде пайдаланылатын жазулар санын. 12. MS Access жүйесіндегі (Өрістер қаситеті) терезесіндегі (Жалпы) қойымтасындағы «Өріс форматы» қасиеті ... анықтайды. 1. Кестедегі осы өрістің бағанының тақырыбын; 2. Осы өрісте орналасатын мәліметтердің ұзындығын; 3. Өріс ұяшығына автоматты түрде енгізілетін мәнді; 4. Өріске жататын ұяшықтағы мәліметтерді форматтау тәсілін; 5. Өріс жөніндегі қосымша ақпаратты. 13. MS Access жүйесіндегі (Өрістер қаситеті) терезесіндегі (Жалпы) қойымтасындағы «Өріс өлшемі» қасиеті ... анықтайды. 1. Кестедегі осы өрістің бағанының тақырыбын; 2. Осы өрісте орналасатын мәліметтердің ұзындығын; 3. Өріс ұяшығына автоматты түрде енгізілетін мәнді; 4. Өріске жататын ұяшықтағы мәліметтерді форматтау тәсілін; 5. Өріс жөніндегі қосымша ақпаратты. 14. MS Access жүйесіндегі «Логикалық» мәліметтер типі ... типін сақтау үшін пайдаланылады. 1. Мәліметтердің логикалық (иә/жоқ); 2. Логикалық байланыстар (And, Or, Not) пайдаланылатын өрнектер; 3. Күй жолында сипатталатын мәліметтер; 4. Мәліметтер қорына қатысты статистикалық мәліметтер; 5. Мультимедиалық объектілерді. 15. MS Access жүйесіндегі "OLE объектілер өрісі” мәліметтер типі ... типін сақтау үшін пайдаланылады 1. Интернеттің URL адресті WEB объектілерін; 2. Мультимедиалық объектілерді; 3. Үлкен көлемді мәтінді (65535-ке дейінгі символ); 4. Экономикалық есептеулер; 5. Өспелі натурал сандарды; 16. MS Access жүйесіндегі «Сандық» мәліметтер типі ... типін сақтау үшін пайдаланылады 1. Календарлық күн мен ағымдағы уақытты; 2. Нақты сандарды; 3. Өспелі натурал сандарды; 4. ақшалық; 5. мәліметтердің логикалық (иә/жоқ) 17. MS Access жүйесіндегі «Дата/уақыт» мәліметтер типі ... типін сақтау үшін пайдаланылады 1. Нақты сандарды; 2. Календарлық күн мен ағымдағы уақытты; 3.Memo өрістер; 4. ақшалық; 5. мәліметтердің логикалық (иә/жоқ) 18. MS Access жүйесіндегі (Өрістер қаситеті) терезесіндегі (Жалпы) қойымтасындағы «Енг3зу маскасы» қасиеті ... анықтайды. 1. Өріске мәліметтер енгізетін форманы; 2. Осы өрісте орналасатын мәліметтердің ұзындығын; 3. Өріс ұяшығына автоматты түрде енгізілетін мәнді; 4. Өріске жататын ұяшықтағы мәліметтерді форматткау тәсілін; 5. Өріске қате мәліметтер енгізілген жағдайда автоматты түрде шығарылатын мәтіндік хабарламаны 19. MS Access жүйесіндегі (Өрістер қаситеті) терезесіндегі (Жалпы) қойымтасындағы «Өріс өлшемі» қасиеті ... анықтайды. 1. Енгізілетін мәліметтердің дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылатын шектеу; 2. Бес жолдық мәліметтерді енгізуге мүмкіндік беретін қасиет; 3. Өріс ұяшығына автоматты түрде енгізілетін мәнді; 4. Өріске жататын ұяшықтағы мәліметтерді форматткау тәсілін; 5. Бұл өрісте қандай ақпарат сақталатынын . 20. MS Access жүйесіндегі «Дата/уақыт» мәліметтер типі ... типін сақтау үшін пайдаланылады 1. Мәліметтер қорындағы белгілі бір жазуларға сілтеме 2. Мәліметтер қорында,ы жиі пайдаланылатын жазулар 3. Мультимедиалық объектілер 4. Интернеттің URL адресті WEB объектілерін 5. Экономикалық есептеулер. 21. MS Access жүйесіндегі форма – бұл ... арналған. 1. Пайдаланушының көрсеткен форматының негізінде кесте немесе сұраудан ақпаратты экранға шығару; 2. ПАйдаланушы талап еткен деңгейде қордағы мәліметтерді қағазға шығаруды ұйымдастыруға арналған әрі тиімді, әрі икемді құрал; 3. Әртүрлі мақсатта пайдаланылатын, әсіресе, кестеге мәліметтерді енгізу және кестедегі жазуларды көру үшін пайдаланылатын экранның арнайы форматы; 4. Бұл мәліметтерді талдауға, таңдауға және өзгертуге арналған құрал; 5. Қосымшалар құруда стандартты емесе процедураларды жүзеге асыру үшін пайдаланушының құруына. 22. MS Access жүйесі жаңа жазулар енгізгенде немесе жазуларды енгізгенде автоматты түрде ... режиміне өтеді. 1. Іздеу және алмастыру; 2. Мәліметтерді енгізу; 3. Сұрыптау; 4. Жөндеу; 5. Фильтрлеу 23. MS Access жүйесінде мәліметтерді енгізу режимінде ... 1. Кестедегі жазылған барлық жазулар өшіріліп, жаңа ақпарат енгізу жүзеге асырылады; 2. Кестедегі жазылған барлық жазулар өшіріліп, жаңа ақпаратты енгзіуге дайын кесте шақырылады; 3. Кестедегі жазылған барлық жазулар жасырылып, жаңа ақпаратты енгізуге дайын бос кесте шақырылады; 4. Кестедегі жазылған барлық жазулар жасырылып, жаңа ақпарат енгізу күтіледі; 5. Дұрыс жауап жоқ. 24. MS Access жүйесінде жазу {CTRL}+{C} пернелер комбинациясымен ерекшеленгеннен кейін ... 1. Алмасу буферінен жазу қойылады; 2. Жазуды алмасу буферіне орналастырады; 3. Алмасу буферіне жазуды көшіреді; 4. Жазуды өшіреді; 5. Алмасу буферіндегі жазу жадыға сақталады. 25. MS Access жүйесінде форма немесе есепте орналасқан объектілер ... деп аталады. 1. Форманың немесе есептің бөлімдері; 2. Алдын ала анықталған формалар; 3. Форманың немесе есептің өрістері; 4. Басқару элементтері; 5. Форма атрибуттары 26. MS Access жүйесінде кесте ұяшықтарының сыртқы түрін өзгерту үшін ... қажет. 1. Курсорды ұяшыққа келтіріп, тышқанның оң жақ батырмасын басып, пайда болған контекстік менюден [Ұяшықты форматтау] командасын орындау; 2. [Түр - Конструктор] командасын орындау; 3. [Формат-Ұяшықтар] командасын орындау; 4. Ұсынылатын әдістердің бірін пайдалану қажет; 5. Конструктор режимінде жөндеу. 27. Қате тұжырымды көрсетіңіз: 1. Мәліметтерді енгізу режимінен шығу үшін [Жазулар – фильтрді өшіру ] командасын орындау; 2. Мәліметтерді енгізу режимін екпінді жасау үшін [ Жазулар – мәліметтерді енгізу] командасын орындау; 3. Өшірілген жазуларды қалпына келтіру үшін [ Түзету - өшіруді кері қайтару (отменить)] командасын орындау; 4. Қордағы жазуларды іздеу үшін [ түзету - іздеу] немесе {CTRL}+{Ғ} командаларын орындап, орнатуды жүргізіп, [ Іздеу] батырмасын басу; 5. Кестедегі жазуды толық өшіру үшін оны ерекшелеп, [Түзету – жазуды өшіру] командасын орындау; 28. MS Access жүйесінде басқару элементін тышқанмен екі рет белгілеу ... 1. оның өлшемін және сыртқы түрін өзгертеді; 2. Белгіленген басқару элементі үшін қасиеттер терезесін шақырады; 3. Жөндеу режимін шақырады; 4. Оны ерекшелейді; 5. Ерекшеленген жазуды сұраптайды. 29. MS Access жүйесінде «Жаңа форма» диалог терезесіндегі «Формалар шебері» опциясы... 1. Excel кестесіне негізделген форма құрады; 2. Жолдар мен бағандар форматы бойынша бірнеше жазуды бірден шығарады; 3. Тігінен орналасқан бір ғана жазуды экранға шығарады (өрістің әрбір тақырыбы жаңа жолдан басталады) 4. Форманың алдын ала анықталған шаблонын пайдалана және сұрай отырып, форма құруға мүмкіндік береді; 5. Мәліметер диаграммасымен берілген форма құрады. 30. MS Access жүйесінде «Жаңа форма» диалог терезесіндегі «Автоформа: ленталық» опциясы... 1. Excel кестесіне негізделген форма құрады; 2. Жолдар мен бағандар форматы бойынша бірнеше жазуды бірден шығарады; 3. Тігінен орналасқан бір ғана жазуды экранға шығарады (өрістің әрбір тақырыбы жаңа жолдан басталады) 4. Форманың алдын ала анықталған шаблонын пайдалана және сұрай отырып, форма құруға мүмкіндік береді; 5. Мәліметер диаграммасымен берілген форма құрады. 31. MS Access жүйесінде ерекшеленген элементтерді өшіру үшін ... қажет. 1. Backspase пернесін басу 2. Delete пернесін басу 3. ESC пернесін басу 4. ESC + Backspase пернесін басу 5. CTRL+ Backspase пернесін басу 32. MS Access жүйесінде бірнеше басқару элементін ерекшелеу үшін ... 1. Тышқанның оң жақ кнопкасын басып ұстап тұрып, ерекшеленетін басқару элементіне дейін қоршауды созу керек; 2. CTRL пернесін басып ұстап тұрып, басқару элементін тышқанмен белгілеу қажет; 3. Shift пернесін басып ұстап тұрып, басқару элементін тышқанмен белгілеу қажет; 4. [Формат - Ұяшықтар] командасын орындау қажет; 5. Дұрыс жауап жоқ. 33. Қате тұжырымды көрсетіңіз: MS Access жүйесінде ерекшеленген элементтердің өлшемін өзгертіп, түзету үшін ... командаларын орындау қажет. 1. Формат – горизонталь аралық 2. Формат – тегістеу 3. Формат - өлшем 4. Формат – шектеу және құю; 5. Дұрыс жауап жоқ. 34. Қате тұжырымды көрсетіңіз: MS Access жүйесінде формалар режимінде жазулардың бойымен қозғалу үшін ... 1. Өріс бойынша тышқанның батырмасын басуға болады; 2. Күй жолындағы көрші батырмаларын пайдалануға болады; 3. {SHIFT} + {ENTER} пернелер комбинациясын пайдалануға болады; 4. {TAB}, {TAB} + {SHIFT} пернелерін пайдалануға болады; 5. Дұрыс жауап жоқ. 35. MS Access жүйесінде «Сұрау құру» диалог терезесіндегі «Конструктор» пункті: 1. Пайдаланушы таңдаған өріс бойынша сұрау құрады; 2. Таңдалған кестеге таза сұрау бланкін шығарады; 3. Байланысқан кестедегі сәйкес жазуы жоқ кестедегі жазуды табады; 4. Кестелік формадағы мәліметтерді қосындылайды; 5. Дұрыс жауап жоқ. 36. MS Access жүйесінде «Өзгертуге сұрау құру» ... 1. Кестелер топтамасын талдау нәтижесінде алынған есептеулер нәтижесі негізінде нәтижелік кесте құруға мүмкіндік береді; 2. Сұрауды шақыру барысында қажетті параметрді пайдаланушы өзі енгізе отырып, іріктеу белгісін өзі бере алады; 3. Берілген өріс бойынша математикалық есептеу жүргізіп, нәтижесін береді; 4. Сұрауда көрсетілген белгіге сүйене отырып, кестеден қажетті мәліметтерді шығарады; 5. Кесте өрістерін толтыруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. 37. MS Access жүйесінде «Қорытынды сұрау құру» ... 1. SQL сұрау тілінде жазылған сервердегі мәліметтер қорына сұрау; 2. Сұрауды шақыру барысында қажетті параметрді пайдаланушы өзі енгізе отырып, іріктеу белгісін өзі бере алады; 3. Берілген өріс бойынша математикалық есептеу жүргізіп, нәтижесін береді; 4. Сұрауда көрсетілген белгіге сүйене отырып, кестеден қажетті мәліметтерді шығарады; 5. Кесте өрістерін толтыруды автоматтандыруға мүмкіндік береді. 38. MS Access жүйесінде басқа есептің ішіндегі есеп ... деп аталады. 1. Контекстік; 2. Топтық; 3. Тәуелді; 4. Бағыныңқы; 5. Аталық. 39. MS Access жүйесінде «Сұрау құру» диалог терезесіндегі «Қарапайым сұрау» пункті ... 1. Пайдаланушы таңдаған өріс бойынша сұрау құрады; 2. Таңдаған кестеге таза сұрау бланкін шақырады; 3. Байланысқан кестедегі сәйкес жазуы жоқ кестегі жазуды табады; 4. Кестелік формадағы мәліметтерді қосындылайды; 5. Кестедегі қайталанатын жазуларды табады. 40. MS Access жүйесінде «Сұрау құру» диалог терезесіндегі «ҚӨиылыспалы сұрау» пункті ... 1. Пайдаланушы таңдаған өріс бойынша сұрау құрады; 2. Таңдаған кестеге таза сұрау бланкін шақырады; 3. Байланысқан кестедегі сәйкес жазуы жоқ кестегі жазуды табады; 4. Кестелік формадағы мәліметтерді қосындылайды; 5. Кестедегі қайталанатын жазуларды табады. 41. MS Access жүйесіндегі «Өріс» жолы: 1. Экранға жазуларды шығару ретін көрсетеді (өсу немесе кему реті бойынша); 2. Таңдалған өріс орналасқан кестенің атын көрсетеді; 3. Құрылатын сұраудың бағанының (өрісінің) аты көрсетіледі; 4. Мәліметтер қорының жаңа объектілерін құруға мүмкіндік беретін тізімді шығарады: формалар, сұраулар, есептер; 5. Дұрыс жауап жоқ. 42. MS Access жүйесінде «Жаңа есеп» диалог терезесіндегі «Конструктор» опциясы... 1. Графикпен немесе мәліметтер диаграммасымен есеп құрады; 2. Алдын ала дайындалған шаблон мен сұрауларды пайдалана отырып, есеп құруға мүмкіндік береді; 3. Бір жазуды экранға тігінен шығарады; 4. Есепті басынан бастап құруға мүмкіндік береді; 5. Өріс мәндері есептелінетін сұрау құруға мүмкіндік береді. 43. MS Access жүйесінде «Жаңа есеп» диалог терезесіндегі «Есептер шебері» опциясы... 1. Графикпен немесе мәліметтер диаграммасымен есеп құрады; 2. Алдын ала дайындалған шаблон мен сұрауларды пайдалана отырып, есеп құруға мүмкіндік береді; 3. Бір жазуды экранға тігінен шығарады; 4. Есепті басынан бастап құруға мүмкіндік береді; 5. Өріс мәндері есептелінетін сұрау құруға мүмкіндік береді.
Рейтинг статьи:
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Мәләмет

Қонақтар тобыдағы қонақтар пікір қалдыра алмайды.